Efektívne riešenie na mieru

Firemný helpdesk - tiketový systém

Tak ako väčšina malých a stredných firiem, aj my sme pri rastúcom počte zamestnancov a klientov potrebovali priniesť poriadok do pracovnej komunikácie. Nevyhovovalo nám však žiadne z už existujúcich helpdeskových (tiketových) riešení, a tak sme sa rozhodli naprogramovať si vlastný systém na mieru, ktorý by presne vyhovoval našim požiadavkám.

A čím sa náš tiketový program líši od ostatných? Ide hlavne o jeho jednoduchosť. Všeobecne dostupné masové systémy sú častokrát príliš balastné a obsahujú rozšírenú funkcionalitu, ktorú daná firma nepotrebuje. Toto všetko následne prispieva k zníženej efektivite pri práci, a taktiež pri komunikácii so zákazníkmi.

Zjednodušená práca

Základným pilierom nášho systému je možnosť pridávania nových tiketov. Klient pri vypĺňaní formulára zvolí názov požiadavky, jej popis, prípadne vyberie ľubovoľný súbor ako prílohu. Dôležitou súčasťou je tiež možnosť zvoliť si typ požadovanej záležitosti – či napríklad ide o novú objednávku, žiadosť na cenovú kalkuláciu alebo problém, na ktorý sa treba urgentne pozrieť. S tým súvisí aj funkcia nastavenia priority daného tiketu.

Po zadaní sa daná záležitosť zobrazí v administrácií a následne k nej pristupujú zamestnanci SEO Guru. Tie osoby, ktorých sa to týka, sú upozornené na pridanie nového tiketu prostredníctvom e-mailu. Môžu následne reagovať pomocou správy, prípadne doplniť odhadovaný čas vyriešenia požiadavky či priradiť k projektu iného spolupracovníka.

Taktiež je k dispozícii funkcia zmeny stavu tiketu, ktorý sa na začiatok zobrazuje ako “nový“. Následne sa jeho stav mení od “akceptovaný”, “čaká na podklady”, “spracováva sa” cez “duplicitný”, “nedá sa replikovať”, “pozastavený”, “vyžaduje konzultáciu” až po “v ďalšej fáze” či vyriešený. Uzavretá položka sa potom jedným klikom presúva do archívu. Samozrejmosťou je nastavenie práv jednotlivých užívateľov tak, aby zákazník videl iba svoj projekt a nič viac.

Hlavným cieľom efektivita

Ďalší rozmer ponúka tento online tiketový softvér pre šéfa respektíve nadriadeného. Ten získava detailný prehľad o tom, ako prebieha komunikácia zamestnancov so zákazníkmi, a taktiež si má možnosť pozrieť históriu konverzácii a následne zvoliť najlepšiu stratégiu práce do budúcnosti. Výhodou je tiež fakt, že na vyriešení danej záležitosti sa môže podieľať viacero ľudí naraz bez nutnosti informovať sa medzi sebou o aktuálnom priebehu.

Z celkového hľadiska ponúka helpdeskový systém vytvorený našou firmou kľúčové vlastnosti ako jednoduchosť, prehľadnosť a organizovanosť. Riešenie spracované na mieru nám a naším klientom šetrí čas a tým pádom aj peniaze.
Opäť sa ukázalo, že pri vývoji webových aplikácii v SEO Guru je efektivita hlavným stavebným prvkom.

Naši klienti